My Global Pals är ett digitalt dagboksverktyg som hjälper dig att stärka din självkänsla.

My Global Pals är ett digitalt dagboksverktyg som hjälper dig att stärka din självkänsla.

På ett enkelt och roligt sätt tränar du på positivt tänkande och lär dig att uppskatta dig själv mer.

My Global Pal’s idé är att med hjälp av en digital kompis successivt stärka självkänslan hos användaren.
I en tid där ”likes” räknas högre än en klapp på axeln ifrån någon som bryr sig fungerar My Global Pal som en digital dagbok där användaren lär sig
uppskatta sig själv genom att dagligen svara och reflektera över allt bra som du har gjort idag.

Dagboksverktyget bygger på att användaren samlar på sig positiva egenskaper som sedan listas upp så att användaren kan läsa dom högt för sig själv.

I en tid av en idealiserad världsbild byggd av sociala medier där framgång och skönhetsideal råder, gör My Global Pal verkligen skillnad genom att hjälpa en utsatt målgrupp att stärka deras självkänsla.

Teknik

Referenser

Vi har även utfört arbeten för