Apputveckling Apputveckling för iOS och Android med React Native

Har du en idé för en app du vill utveckla?

Vi hjälper dig att vidarutveckla din idé för att sedan utveckla den till en färdig app.

Vi arbetar med React Native som innebär att kodbasen är den samma för både iOS och Android, vilket blir kostnadseffektivt för dig som beställare.

React Native är stabilt och har utvecklats av Facebook och används bland annat i appar som Instagram, Airbnb och Skype.